Φωτογραφίες Macro

  • Βλεννιοειδή 5εκ.
  • Γυμνοβράγχιο Janolus Cristatus. Τόσο μικρό αλλά τόσο όμορφο.
  • Ψευδοκόραλλο, Ηράκλειο Κρήτης.
  • Σκολόπεντρα. Μην αγγίζετε!!
  • Γυμνοβράγχιο Flabellina.
  • Ανεμώνη.

    Language