Φωτογραφίες Εκπαίδευσης

 • IANTD Εκπαίδευση Advanced Nitrox Ηράκλειο Κρήτης.
 • IANTD Εκπαίδευση Eκπαιδευτών Κάλυμνος.
 • Εργασία στην σχολή Heraklion Diving Center.
 • Εκπαίδευση Hollis Explorer Rebreather. Lake in Siegburg Germany με τον Phil Short.
 • Εκπαίδευση IANTD Trimix O/C με τον Σωτηρίου Αλέξανδρο. Αθήνα.
 • Εκπαίδευση IANTD CCR Sentinel Trimix με τον Αλέξανδρο Σωτηρίου στα Χανιά.
 • IANTD Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Χανιά.
 • Κατάδυση με το Hollis Explorer Rebreather.
 • Κατάδυση Trimix Αθήνα.

  Language