Πτυχία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Εκπαιδευτής αυτοδυτών EANx ή Adv. EANx

Εκπαιδευτής αυτοδυτών EANx ή Adv. EANx

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να εκπαιδεύει τους OWInstructors και να τους προάγει σε εκπαιδευτές...

Περισσότερα

Open Water Instructor Crossover

Open Water Instructor Crossover

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει πιστοποιημένους εκπαιδευτές από άλλο οργανισμό στον οργανισμό της IANTD...

Περισσότερα

Εκπαιδευτής Αυτοδυτών Open Water Instructor

Εκπαιδευτής Αυτοδυτών Open Water Instructor

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να εκπαιδεύει τους Divemaster και να τους προάγει σε εκπαιδευτές...

Περισσότερα


 

 

SSI Courses

SSI Courses Μαθήματα Εκπαιδευτών.

Περισσότερα


 

 

CMAS Scuba Diving

Εκπαιδευτής 3* (μη ενεργός).

Language