Πτυχία Εκπαίδευσης Αυτοδυτών

IANTD Open Water Diver

IANTD Open Water Diver

Ο πρώτος και πιο σημαντικός κύκλος μαθημάτων αυτόνομης κατάδυσης. Σε αυτό το στάδιο θα αναπτύξετε γνώσεις, ικανότητες...

Περισσότερα

Advanced Open Water Diver

Advanced Open Water Diver

Το 2ο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην εξέλιξη της ικανότητας των αυτοδυτών 1ου επιπέδου...

Περισσότερα

EANx Diver

EANx Diver

Σχολείο που εκπαιδεύει τους ήδη πιστοποιημένους αυτοδύτες, στην χρήση αναπνεύσιμου μείγματος εμπλουτισμένου με...

Περισσότερα

Advanced EANx Diver

Advanced EANx Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να διευρύνει τις γνώσεις των δυτών στη χρήση μιγμάτων ΕΑΝx...

Περισσότερα

Divemaster

Divemaster

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αρχηγού, οδηγού κατάδυσης...

Περισσότερα

Gas Blender

Gas Blender

Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση στον ασφαλή χειρισμό συστημάτων που διαρρέονται με οξυγόνο...

Περισσότερα

Diver First Aid

Diver First Aid

Το σχολείο αυτό παρέχει εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης...

Περισσότερα

Oxygen Provider

Oxygen Provider

Σχολείο εκπαίδευσης στην χρήση και παροχή οξυγόνου σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο νερό...

Περισσότερα

Rescue Diver

Rescue Diver

Το σχολείο είναι σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης του αυτοδύτη...

Περισσότερα

Specialty Diver

Specialty Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει εκπαίδευση σε συγκεκριμένες υποβρύχιες δραστηριότητες...

Περισσότερα

ESCR Hollis Explorer Diver

ESCR Hollis Explorer Diver

Εκπαιδεύει δύτες στην ασφαλή χρήση των τελευταίας τεχνολογίας ημίκλειστων συσκευών, ανακύκλωσης αερίου...

Περισσότερα

Normoxic Trimix Diver

Normoxic Trimix Diver

Εισάγει τους δύτες στις τεχνικές καταδύσεις και να διευρύνει τις γνώσεις τους στην χρήση του ΕΑΝx και του Trimix...

Περισσότερα

Technical Diver

Technical Diver

Εισάγει τους δύτες στις τεχνικές καταδύσεις και διευρύνει τις γνώσεις τους στην χρήση ΕΑΝx...

Περισσότερα


 

 

SSI Courses

SSI Courses Μαθήματα Αυτοδυτών.

Περισσότερα


 

 

CMAS Scuba Diving

Εκπαιδευτής 3* (μη ενεργός).

Language